21. 8. 2022 ← zpět

Je vhodnejší elektronický plašič generujúci signál v počuteľnom pásme alebo v pásme ultrazvuku?

Vhodná frekvencia signálu generovaného plašičom vždy závisí od toho, akého škodcu potrebujeme vyplašiť. Rôzne druhy škodcov sú totiž citlivé na odlišné frekvencie generovaných signálov, takže generovaný signál musí byť vždy „ušitý na mieru“ plašenému škodcovi. Na túto otázku sa teda nedá odpovedať jednoznačne, pretože každý zo signálov je optimálny pre iného škodcu.