21. 8. 2022 ← zpět

Aký je postup v prípade dodania tovaru poškodeného v dôsledku prepravy

Samozrejme, takýmto situáciám sa snažíme predchádzať. Aj keď sú zásielky vždy náležite a kvalitne zabalené, môže sa to občas stať. Ak už pri preberaní zásielky zistíte akékoľvek poškodenie alebo porušenie ochranného obalu, na mieste upozornite na túto skutočnosť prepravcu. Informácie o poškodení dajte zapísať do odovzdávacieho protokolu a okamžite prekontrolujte obsah zásielky. Ak je tovar vo vnútri balíka zjavne poškodený alebo nekompletný, spíšte s prepravnou spoločnosťou dokumenty o poškodení tovaru na účely následnej reklamácie a vyhotovte fotodokumentáciu. Potom nás, prosím kontaktujte.