21. 8. 2022 ← zpět

Aká je účinnosť elektronického plašiča Vyplašto

Pri vývoji plašiča škodcov Vyplašto sa kládol dôraz tak na maximálny výkon generovaného signálu, ako aj na optimalizáciu frekvenčných vlastností signálu, aby nechceného škodcu čo najviac obťažoval nepríjemným zvukom, ktorý ich vo väčšine prípadov vyženie zo sledovanej oblasti. Existujú však prípady, keď i napriek všetkému úsiliu škodca nemá v úmysle opustiť strážený priestor. Ide najmä o existenčné dôvody, keď je škodca pre nedostatok potravy ochotný vstúpiť do stráženej oblasti s cieľom obstarania potravy na prežitie. Ďalším dôvodom môže byť to, že niektoré jedince majú poruchu sluchu, takže sú voči generovanému signálu imúnne.